maandag 22 februari 2010

Innovation X

Probleem X. Volgens Adam Richardson(frog design) zitten we in het onderwijs met een vreemdsoortig probleem als het om verandering ervan gaat. Bedrijven en organisaties kampen met een nieuw soort probleem. Hier de drie die we al kennen. Volgens Richardson is er een nieuw soort bij.

1) het simpele probleem:een probleem waarvan de vraagstelling en het antwoord erop duidelijk zijn.

2) het complexe probleem: de vraagstelling is duidelijk maar de oplossing niet.

3) het vreemde probleem: zowel de vraagstelling als de oplossing zijn onbekend. Volgens Churchman zijn dit problemen die vaak ontstaan op plekken waar veel ' decision makers' zitten met verschillende belangen.

4) Problem X: Volgens Richardson is dit het 'nieuwe' probleem. Maar waarom X ?

X staat voor extreem, voor mysterieus(het gaat om onderwijsvragen die nog nooit gesteld zijn), voor kruispunt(je komt moeilijkheden tegen die het probleem veranderen waarna het hernieuwd voortleeft) en als laatste X staat voor kansen.

Een interessante materie die vraagt om een boek. Laat dat er nu net zijn. Innovation X.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten