zaterdag 13 maart 2010

Teach like your hair's on fire

In mijn vorige blog had ik het over high trust als basis voor informeel leren. Nu kwam ik het stuk tegen van Rafe Esquith die een fifth grade heeft in een slechte wijk vol met drugs, gangrelated crimes enz. Na 23 jaar onderwijzen schreef hij het boek ' Teach like your hair's on fire' . Het is een van de weinige boeken geschreven door een leraar van de werkvloer althans als we de ondertitel van het boek mogen geloven.

Nu is de trust die Esquith beoogt een beduidend andere dan de trust die nodig is om kinderen een informele manier van werken te laten hebben. Maar ergens ook weer niet. Door geloof te hebben in wat de kinderen kunnen en het onderste uit de kan te halen kan hij hen laten zien dat ze in staat zijn tot heel veel. Te vaak denken we oplossingen te hebben voor de tijd waarin kinderen nu opgroeien. We gaan de leerkracht meer en meer als coach zien en kinderen zelf laten ontdekken wat hun leerstijl is en hoe ze kunnen excelleren. Toch is er een kritische kanttekening. De leerkracht die in een klas staat waarbij kinderen gemiddeld tot goed kunnen leren zal wellicht niet alles uit de last halen om hen te laten uitblinken binnen hun talenten.
Ik ben het dan ook roerend eens met Eaquith: geen excellence zonder een leerkracht die het beste in je naar boven haalt en herkent waar je krachten liggen.

There are so many charlatans in the world of education. They teach for a couple of years, come up with a few clever slogans, build their Web sites, and hit the lecture circuit. In this fast-food society, simple solutions to complex problems are embraced far too often. We can do better. I hope that people who read this book realize that true excellence takes sacrifice, mistakes, and enormous amounts of effort. After all, there are no shortcuts.
Het boek is bij Bol.com te krijgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten