vrijdag 4 september 2009

Terug naar het oude......???(deel 1)

In het september nummer van J/M kom ik twee interessante stukken tegen. Allereerst het breed uitgemeten J/M Onderwijsonderzoek en daarnaast het stuk 'De 8 types. Van strenge juf tot tolerante meester.'Allebei in J/M geplaatst.

Het stuk de '8 types' is " een handleiding voor ouders over alle leerkrachttypes." Het stuk is een reactie op de typeringen die OCW ontwikkelde voor leerkrachten over ouders met bijbehorende omgangstips.(Kan een link nergens vinden.)

Het grote Onderwijsonderzoek werd gehouden onder 500 representative ouders uitgevoerd door Qrius.

Goed. Dit is een blog gericht op nieuwe media en onderwijs en geen opvoedblog. Toch wil ik wel graag reageren.

Uit de onderzoeken blijkt dat ouders een hang naar het oude hebben en weer terug willen naar de tijd dat je nog goed kon spellen, rekenen en dat begrijpend lezen geen probleem was. Iets waar ons ministerie van onderwijs wel goed bij zal varen gezien taal en rekenen haar speerpunten zijn voor de komende jaren.
Dat die hang er is, is op zich niet vreemd. Oorzaken voor het slechte beheersingsniveau worden gezocht in de slechte Pabostudent (een academische pabo is hiervoor de oplossing), de leerkracht die zelf spelfouten maakt of bij het ontbreken van duidelijkheid en regelgeving op scholen.
Op de een of andere manier stuit me dit tegen de borst. Niet vanwege het feit dat ik zelf leerkracht ben maar vanwege iets heel anders; onlangs vertelde een collega van mij, die al wat langer meedraait, dat hij een verschuiving heeft waar genomen. Bij het intreden van opvoedvraagstukken in de basisschool is de vraag naar degelijk taal-en spellingsonderwijs dramatisch gekelderd. In plain Nederlands: er is te weinig tijd om degelijk spelling te geven omdat we ons in het PO meer en meer zijn gaan bezig houden met taken die ouders voorheen voor rekening namen. Sexualiteit en relaties, sociaal emotionele vorming, weerbaarheidstraining, democratisch burgerschap noem maar op. Ik moet toegeven dat daar wel een punt ligt. De week van een leerkracht is ingedeeld in kwartieren onderwijs. Voor ieder vak is een aantal kwartier per week berekend. Tel je van alle vakken die je behoort te geven alle kwartieren op dan kom je uit boven het aantal uren dat de kinderen in je school zijn. Mmmm, probleem?

Spellen, rekenen/wiskunde, grammatica, leesvaardigheid, feitenkennis: daar moeten scholen nu ├ęcht (veel) meer aan doen. Al was het maar omdat ouders hun kinderen zelf vaak niet kunnen helpen met bijvoorbeeld het huidige realistische rekenonderwijs; een meerderheid weet namelijk niet eens of hun school met deze methode werkt en als ze het wel weten, hebben ze geen idee wat het inhoudt.Waar zou dat aan kunnen liggen? Zijn ouders (net als ik ) tegenwoordig niet heel erg druk met hun werk en zichzelf? Zo druk dat je ze als leerkracht vaak twee, drie keer per jaar ziet tijdens de 10 minuten gesprekken? En dat was het dan. Volgens mij wel. Nu vraagt de maatschappij dit ook van ons dus daar kunnen we weinig tegen doen. Maar er zijn zat scholen die veel, heel veel moeite hebben met ouderparticipatie omdat ouders vaak alle twee werken.

Ik vind op dit moment dat ouders via J/M een platform krijgen om vanaf de zijlijn te roepen. Ik zou liever zien dat ouders met leerkrachten binnen hun school hierover in discussie gaan. De opvoeding van de kinderen is een gezamenlijke taak van ouders en leerkrachten. En als we vinden dat scholen terug moeten naar hun primaire taak als leerinstituut dan moeten we de opvoedkundige vakken ook maar gaan schrappen. Misschien is dat een leuk voorstel aan Sharon Dijkstra.

1 opmerking: