dinsdag 7 juli 2009

Cito ???

Het einde van het schooljaar biedt zich aan. 6 weken vakantie. Sinds het afnemen van de Cito Entreetoets eind mei ben ik niet alleen in gesprek met de ouders, kinderen en duocollega's maar ook met mijzelf over het nut en doel van Cito.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet helemaal uitkom. Moeten we de kinderen nu juist wel of niet opleiden tot circusartiesten die na verloop van tijd de vraagstelling van Cito begrijpen en daardoor hun toetsen beter gaan maken? Ja en nee blijft voorlopig mijn antwoord.

We kunnen namelijk wel van Cito loskomen maar wat zouden de consequenties in de praktijk zijn? In de grote steden is de situatie beduidend anders dan elders in het land. Vanwege een reden. Het Voortgezet Onderwijs kent namelijk al behoorlijk wat jaren het probleem van kinderen die te hoog ingeschaald op het VO komen. De scholen kunnen maar een ding doen en dat is nog strenger vasthouden aan de Citoscore. Resultaat: lotingen. Ik wist een jaar of vijf geleden niet wat ik hoorde. Loten in het VO. Niet uit te leggen. Maar goed. VMBO scholen in de grote steden voldeden niet meer en dus ging een grote groep ouders op zoek naar andere scholen in de randgemeenten. Havo en VWO scholen hanteren nu nog strengere aannamerestricties en dus blijft Cito leidraad. Helaas maar wel realiteit.

Punt 2 is het volgende: sinds ouders op rapporten van hun kinderen beoordelingen krijgen die heel vaag zijn is de drang naar duidelijkheid toegenomen. Cijfers kunnen niet meer maar het alternatief zorgt voor dwalende ouders. Cito is voor velen de houvast hoe het leertechnisch echt met je kind gaat. Helaas maar wel realiteit.

De derde reden van mijn innerlijk monoloog is: kennis moet zo aangeleerd worden dat het breed inzetbaar is. Dus we hebben de inoefening en daarna volgt de verbreding. Prima. Maar frappant is wel dat toetsen van de methode steeds vaker een ander beeld geven dan wat de kinderen op hun Cito scoren. Dus is de neiging om naast de stof uit de methode ook de manier van Cito aan te gaan leren. Helaas maar wel realiteit.

Kortom: als we toe willen naar nieuwe soorten onderwijs waarbij de nadruk niet alleen ligt op resultaten dan zullen we eerst een behoorlijke slag moeten slaan om de maatschappij hiervoor klaar te maken. Er zullen vooral in de grote steden goede afspraken gemaakt moeten worden met veel belanghebbende partijen. En daar is niets mis mee. Het systeem is duidelijk aan revisie toe. Persoonlijk denk ik dat de Brede School hier het beste antwoord op is. Binnenkort meer hierover.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten