woensdag 13 mei 2009

Nieuw inspectierapport basisonderwijs

ik moet even iets van me af bloggen. In Trouw staat vandaag een stuk over de bevindingen van de onderwijsinspectie. De kern van het verhaal gaat vooral over de ' zorgleerlingen' van Nederland (300.000).
Gesteld wordt dat 40 % van de basisscholen niet of onvoldoende zorg biedt aan deze groep kinderen.
Het maakt me wederom enorm boos. De realiteit van de werkvloer is naar mijn mening anders dan wat er gesteld wordt.
Er zijn zoveel factoren die van invloed zijn op het feit dat zorgleerlingen niet structureel geholpen worden.

Allereerst zijn de klassen niet meer zo klein als men van plan was in de jaren '90. Dus naast de reguliere leerlingenstroom die rond de 25 leerlingen gemiddeld ligt wordt er van leerkrachten verwacht dat ze de volledige zorg voor deze leerlingen voor hun rekening nemen. Je kunt je afvragen of dit echt zoden aan de dijk zet.

Tevens is het curriculum met veel extra opvoedkundige vakken als Seksualiteit en Realties, Sociaal Emotionele Vorming enz ' verrijkt' waardoor we per vak eigenlijk veel minder tijd hebben. Dus ook minder tijd hebben voor extra instructie. Tel je het aantal kwartieren op dat je per vak zou moeten geven dan kom je op meer uren uit dan de leerkracht voor de klas staat. Mmmmmm. Strange.

Dan komt er nog bij dat veel scholen teruglopende leerlingenaantallen hebben en dus hun formatie niet rond krijgen. Probleem daarbij is dat veel RT werk verplaatst naar de leerkracht en het opgelost moet worden door de leerkracht. En ja dan probeer je de zorg voor rugzakleerlingen te handhaven door andere mensen met hen te laten werken. Bijvoorbeeld de gymleerkracht of een leerkracht die beter niet voor de klas kan.
De constateringen zijn juist. Maar als ik de inspectie een tip mag geven. Prima dat je kritiek levert maar kom ook eens met een oplossing aanzetten dat klinkt een stuk positiever voor al die leerkrachten die zich iedere dag de schompes werken om al die leerlingen binnen boord te houden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten