woensdag 26 augustus 2009

Bijgewoond: debat over de indentiteit van de HBO professional

Vier lectoren, autoriteiten in hun vakgebied, ontmoeten vier jonge professionals uit datzelfde vakgebied; talenten die er door hun doen en laten uitspringen. Samen gaan zij, onder leiding van
Pieter Broertjes, hoofdredacteur van De Volkskrant en bijzonder lector Hogeschool Utrecht, met elkaar en met u in gesprek over de identiteit van de hbo-professional.


Wat heeft dit te maken met mediawijsheid of met ict zou je zeggen. Op het eerste oog misschien niet zo veel. Maar gezien MediaGenius met beide benen in het veld staat leek het ons goed om aanwezig te zijn. Baat het niet dan schaadt het niet.

Zonder een direct verslag te maken lijkt het ons toch goed om te kijken wat er in dit debat schuilt wat betrekking heeft op onderwijs, ict of mediawijsheid.

Even een korte situatieschets: 4 korte debatten. Een alumnus tegenover een lector. Samen in gesprek over hiaten in de opleiding en wat de HU daarmee zou kunnen doen. Verdeeld over vier vakgebieden; gezondheidszorg, techniek, journalistiek/communicatie en onderwijs.

Los van het feit dat het het een goed initiatief is van de HU om directe feedback te krijgen uit het veld waren er een aantal zaken die noemenswaardig zijn voor deze blog.
Zo kwam tijdens het techniekdebat met daarin Erik Puik(hij schreef onlangs het Volkskrant artikel ' Straks zijn computers ons de baas') al snel naar voren dat de voortschrijdende technische ontwikkelingen zulke proporties aannemen dat personen steeds verder van hun collega's komen te staan als ze zich deze materie niet snel eigen maken. En dat dit vergaande gevolgen heeft voor ons priveleven. Voorheen was je 's avonds en in het weekend ver weg van je werk. tegenwoordig ben je 24/7 bereikbaar.
Als positief werd bevonden dat een nog snellere computer van grote betekenis kan zijn voor vele diensten in onze samenleving.

In het derde debat was Piet Bakker, lector Crossmedia Content in gesprek met Manouk van der Broek, chef ANP Video. Insteek was om de alumnus te laten verwoorden wat hij/zij gemist had in de opleiding maar de huidige problemen in de journalistiek kwamen al snel bovendrijven. Men was het er over eens. De technologische mogelijkheden zorgen voor een vertroebeling van het journalistieke spectrum. Het terug gaan naar de bron (twitter kwam nog te sprake, jammer dat er geen stream geopend was)van het nieuws is een vaardigheid die veel studenten niet meer beheersen. Een gepubliceerd onderzoek op twitter, zo vertelt Bakker, wordt klakkeloos geretweet. Bakker ging 20 minuten terugklikken om te zien wat de bron was. Die moeite nemen studenten vaak niet meer. Ook het feit dat veel videodiensten gesponsorde diensten zijn is voor veel aanwezigen een manier van journalistiek die een bedreiging vormt. Toch concludeert men dat er altijd een behoefte is aan onafhankelijk nieuws en het valt te verwachten dat er in de toekomst diensten komen die tegen betaling zorgen voor onafhankelijke verslaggeving.

Het laatste debat gaat over onderwijs. Goed opgelet dus. Er wordt niet echt over belangrijke zaken gepraat. We missen wel de woorden innovatie en betrokkenheid in dit gesprek. Leerlingen/studenten van nu moeten als geen ander uitgedaagd en betrokken worden en de pabo's zouden daar op in moeten spelen. Het feit dat Pabo studenten vaak met een basic kennis aan ICT de scholen binnen stappen is een verkeerde ontwikkeling. Juist de mogelijkheden van ICT en web 2.0 bieden zoveel mogelijkheden tot innovatie. Een academische Pabo slaat wat ons betreft de plank mis. Een innovatieve Pabo zou een beter idee zijn. En als studenten het gevoel hebben onderdeel te zijn van iets nieuws of aan de bakermat staan van deze vernieuwing dan zijn ze meteen meer betrokken.

Houd de komende weken de Volkskrant in de gaten over de verdere ontwikkelingen in het HBO.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten